تبلیغات
منبرستان - گردن بند با برکت
سخنرانی های کوتاه و شیرین
گردن بند با برکت
1394/12/11 ساعت 18:28 | نوشته ‌شده به دست محمد رضا اعظمی راد | ( نظرات )

به نام خدا در این ایام فاطمیه سعی می کنیم بیشتر با حضرت زهرا (سلام الله علیها) آشنا شویم لذا گوشه ای از زندگانی با برکت حضرت زهرا (سلام الله علیها) را می آوریم.
جابر بن عبد اللَّه انصارى گوید:
روزى رسول خدا پس از به جاى آوردن نماز عصر در مسجد در جایگاه نمازش رو به مردم  نشسته و مردم نیز اطراف او را گرفته بودند، در این حال پیر مردى از مهاجرین عرب كه لباسهاى كهنه‏‌اى بر تن داشت و از شدّت ضعف و پیری قدرت حفظ خود را نداشت به نزد ایشان آمد،
پیامبر كه متوجه حضور وى شده بود به سوى او نگریسته و از احوالش سؤال كرد.
پیر مرد گفت: اى محمّد! گرسنه‏‌ام غذایى به من بده، برهنه‏‌ام لباسى در اختیارم بگذار، فقیرم بى‏ نیازم كن.
پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: من چیزى ندارم كه به تو بدهم ولى تو را به جایى راهنمایى مى‏كنم كه راهنماى به خیر مانند عامل به خیر است،
برخیز و به سوى خانه آن كسى برو كه خدا و رسولش را دوست دارد، خدا و رسول هم او را دوست مى‏ دارند، آن كسى كه خدا را بر خود مقدّم مى‏ دارد، به سوى خانه فاطمه
(سلام الله علیها) برو.
سپس رسول خدا به بلال فرمود: برخیز و این اعرابى را تا در خانه فاطمه
(سلام الله علیها) راهنمایى كن.
آن پیر مرد همراه بلال رفت تا به در خانه فاطمه (سلام الله علیها) رسیدند و با صداى بلند و رسا گفت:
«السلام علیكم یا اهل بیت النبوّة و مختلف الملائكة و مهبط جبرئیل الرّوح الأمین بالتنزیل من عند ربّ العالمین».
فاطمه
(سلام الله علیها) فرمود: و علیك السلام، تو كیستى؟
پیر مرد گفت: من پیر مردى از عرب هستم كه از راه دور به سوى پدر تو آمده‏ ام،
اى دختر محمّد! من برهنه‏‌ام و گرسنه‏‌ام، مرا یارى كن، خدا تو را رحمت كند.
راوى گوید: آن زمان، هنگامى بود كه پیامبر، على و فاطمه (علیهم السلام) سه روز بود كه غذا نخورده بودند و رسول خدا هم از حال على و زهرا آگاهى داشت.
به هر حال حضرت فاطمه (سلام الله علیها) پوستینى را كه امام حسن و امام حسین (علیهما السلام) روى آن مى‏‌خوابیدند به آن پیر مرد داده و گفت: این را بگیر شاید كه خدا بهتر از آن را هم به تو عطا فرماید.
پیر مرد گفت: اى دختر محمّد! من از گرسنگى به تو شكایت مى‏‌كنم و تو پوست گوسفندى را به من مى‏دهى، من با وجود این ضعف و گرسنگى با این پوست چه كنم؟ و این به چه درد من مى‏‌خورد؟
راوى گوید: هنگامى كه فاطمه
(سلام الله علیها) این سخن را شنید گردن‏بند خود را كه فاطمه دختر حمزه- دختر عمویش- براى وى هدیه كرده بود از گردن خویش باز كرد و به پیر مرد داد و گفت:
این گردنبند را بفروش، شاید خداوند مهربان؛ بهتر از این را به تو عطا فرماید.
پیر مرد پس از آنكه گردنبند را گرفت به سوى مسجد بازگشت و خطاب به رسول خدا
(صلی الله علیه و آله) گفت:
اى رسول خدا! این گردنبند را دخترت فاطمه به من بخشید و گفت: آن را بفروش، شاید خداوند بهتر از آن را نصیب تو فرماید.
پیامبر با دیدن گردن بند گریه‏‌اش گرفت و گفت: چگونه خداوند به تو بهتر از آن نصیب نفرماید در حالى كه فاطمه (سلام الله علیها) دختر بزرگترین پیامبر خدا آن را به تو عطا كرده است.
در این حال عمّار یاسر برخاست و گفت: اى رسول خدا! آیا اجازه مى‏دهى كه من این گردنبند را بخرم؟
پیامبر فرمود: آن را خریدارى كن؛
سوگند به خدا اگر تمام جنیان و انسانها در خریدارى آن شركت كنند خدا هرگز آنان را به آتش دوزخ عذاب نخواهد كرد.
عمار گفت: اى پیر مرد! این گردنبند را به چه قیمتى مى‏فروشى؟
پیر مرد گفت: به یك شكم نان و گوشت و یك برد یمانى كه عورت خود را به وسیله آن بپوشانم و با آن براى خدا نماز بگزارم و یك دینار كه به كمك آن به اهل و عیال خویش برسم.
عمّار كه سهم خود از غنائم خیبر را فروخته بود گفت:
بیست دینار و دویست درهم، ویك برد یمانى، با شترى راهوار كه به خودم تعلّق دارد و تو را به آسانى به وطنت مى‏ رساند، با یك شكم نان گندم و گوشت به تو مى‏دهم و آن را از تو خریدارى مى‏ نمایم.
پیر مرد گفت: اى مرد، تو چقدر سخاوتمندى!
سپس عمار آنچه را وعده كرده بود به او داد و گردنبند را گرفت،
بعد از آن رسول خدا
(صلی الله علیه و آله) به پیر مرد اعرابی گفت: آیا سیر شدى؟ آیا بدن خود را پوشانیدى؟
پیر مرد گفت: آرى، پدر و مادرم به فداى تو، من دیگر بى‏ نیاز گردیدم.
پیامبر فرمود: اكنون كه چنین است براى فاطمه
(سلام الله علیها) دعاى خیرى كن و محبت او را نسبت به خود جبران فرما.
پیر مرد گفت: خداوندا! تو پروردگارى هستى ازلى و ما غیر از تو را نمى‏ پرستیم، تو رازق مطلق هستى، پس بار خدایا! به فاطمه چیزى عطا كن كه چشم هیچ كس مانند آن را ندیده باشد و گوش هیچ كس  نشنیده باشد.
پیامبر آمین گفت و رو به اصحاب كرده فرمود: خداوند این دعا را در دنیا، نسبت به فاطمه
(سلام الله علیها) اجابت نموده است.
زیرا پدرى به او عطا فرموده كه كسى مثل آن را نداشته است
و همسرى كه كسى نظیر و همانند او نیست
و پسرانى كه هیچ كس چون آنها را ندیده است
و آنها سرور جوانان بهشت خواهند بود.
سپس به سوى مقداد، عمار و سلمان بازگشته
و گفت:
آیا مى‏خواهید كه بیش از این را براى شما بگویم؟
رسول خدا فرمود: جبرئیل نزد من آمده گفت: هنگامى كه فاطمه رحلت نموده و دفن شود، دو فرشته از وى در باره خدا، پیغمبر و ولیّش سؤال مى‏كنند و او جواب مى‏دهد كه پروردگار من خداوند یگانه، پیامبرم پدرم و ولیّم شوهرم مى‏باشد كه اكنون بر بالاى قبر من ایستاده است.
و رسول خدا ادامه داد: بگذارید تا برخى دیگر از فضائل او را نیز براى شما بازگو كنم، خداوند متعال گروهى از فرشتگان را مأمور نموده كه فاطمه را از هر چهار طرف محافظت نمایند، این فرشتگان در زمان حیات فاطمه، در قبر او، و هنگام رحلتش با او همراه مى‏باشند و درودهاى فراوانى را نثار او، پدر، شوهر و فرزندانش مى‏نمایند.
پس كسى كه مرا پس از فوت زیارت نماید مثل آن است كه مرا در زمان حیاتم زیارت‏ نموده،
و كسى كه فاطمه را زیارت كند مثل آن است كه مرا زیارت كرده، و كسى كه على را زیارت كند مانند آن است كه فاطمه را زیارت كرده باشد، و كسى كه حسن و حسین را زیارت كند گویا على را زیارت كرده و كسى كه فرزندان حسن و حسین را زیارت كند چنان است كه آن دو را زیارت كرده است.
پس از این سخنان عمّار گردن بند فاطمه را با مشك خوشبو نمود و آن را در میان بردى یمانى پیچید و تحویل غلامى به نام سهیم داد و به او گفت: این را تحویل پیامبر بده، و خود آن غلام را نیز به پیامبر هدیه نمود.
آن غلام گردن بند را نزد رسول خدا آورده و سخنان عمّار را براى ایشان باز گفت، پیامبر به او گفت: من تو را با این گردن بند به فاطمه بخشیدم، سهیم به نزد فاطمه آمد و سخن پیامبر را براى او بیان نمود، و فاطمه علیها السّلام آن گردنبند را گرفته و غلام را آزاد كرد.
غلام مذكور پس از اینكه آزاد شد خندید و بسیار خوشحال بود، فاطمه گفت: اى مرد! براى چه مى‏خندى؟غلام گفت: عظمت بركت و خیر كثیر این گردن بند مرا خندان نموده است، زیرا گرسنه‏اى را سیر كرد، برهنه‏اى را پوشانید، فقیرى را بى‏نیاز كرد، غلامى را آزاد نمود و در نهایت نیز به دست صاحب اصلیش باز گشت.
عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ (علیه السلام) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیِّ (رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ)قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) صَلَاةَ الْعَصْرِ
فَلَمَّا انْفَتَلَ جَلَسَ فِی قِبْلَتِهِ وَ النَّاسُ حَوْلَهُ فَبَیْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ أَقْبَلَ إِلَیْهِ شَیْخٌ مِنْ مُهَاجَرَةِ الْعَرَبِ
عَلَیْهِ‏ سَمَلٌ قَدْ تَهَلَّلَ وَ اخْتَلَقَ وَ هُوَ لَا یَكَادُ یَتَمَالَكُ ضَعْفاً وَ كِبَراً
فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) یَسْتَجْلِیهِ الْخَبَرَ
فَقَالَ الشَّیْخُ: یَا نَبِیَّ اللَّهِ أَنَا جَائِعُ الْكَبِدِ فَأَطْعِمْنِی وَ عَارِی الْجَسَدِ فَاكْسُنِی وَ فَقِیرٌ فَأَرِشْنِی
فَقَالَ مَا أَجِدُ لَكَ شَیْئاً وَ لَكِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَیْرِ كَفَاعِلِهِ
انْطَلِقْ إِلَى مَنْزِلِ مَنْ یُحِبُّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یُحِبُّهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ یُؤْثِرُ اللَّهَ عَلَى نَفْسِهِ
انْطَلِقْ إِلَى حُجْرَةِ فَاطِمَةَ وَ كَانَ بَیْتُهَا مُلَاصِقاً بَیْتَ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله)
الَّذِی یَنْفَرِدُ بِهِ لِنَفْسِهِ مِنْ أَزْوَاجِهِ
یَا بِلَالُ قُمْ فَقِفْ بِهِ عَلَى مَنْزِلِ فَاطِمَةَ فَانْطَلَقَ الْأَعْرَابِیُّ مَعَ بِلَالٍ
فَلَمَّا وَقَفَ عَلَى بَابِ فَاطِمَةَ نَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ
السَّلَامُ عَلَیْكُمْ یَا أَهْلَ بَیْتِ النُّبُوَّةِ وَ مُخْتَلَفَ الْمَلَائِكَةِ وَ مَهْبِطَ جَبْرَئِیلَ الرُّوحِ الْأَمِینِ‏ بِالتَّنْزِیلِ مِنْ عِنْدِ رَبِّ الْعَالَمِینَ
فَقَالَتْ فَاطِمَةُ (سلام الله علیها) مَنْ أَنْتَ یَا هَذَا؟
قَالَ شَیْخٌ مِنَ الْعَرَبِ أَقْبَلْتُ عَلَى أَبِیكِ سَیِّدِ الْبَشَرِ مُهَاجِراً مِنْ شُقَّةٍ
وَ أَنَا یَا بِنْتَ مُحَمَّدٍ عَارِی الْجَسَدِ جَائِعُ الْكَبِدِ فَوَاسِینِی (رَحِمَكِ اللَّهُ)
وَ كَانَ لِفَاطِمَةَ وَ عَلِیٍّ فِی تِلْكَ الْحَالِ وَ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) ثَلَاثاً مَا طَعِمُوا فِیهَا طَعَاماً
وَ قَدْ عَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) ذَلِكَ مِنْ شَأْنِهِمَا
فَعَمَدَتْ فَاطِمَةُ (سلام الله علیها) إِلَى جِلْدِ كَبْشٍ مَدْبُوغٍ بالقرض [بِالْقَرَظِ]
كَانَ یَنَامُ عَلَیْهِ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ (علیهما السلام
فَقَالَتْ خُذْ هَذَا أَیُّهَا الطَّارِقُ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ یَرْتَاحَ لَكَ مَا هُوَ خَیْرٌ مِنْهُ
فَقَالَ الْأَعْرَابِیُّ یَا بِنْتَ مُحَمَّدٍ شَكَوْتُ إِلَیْكِ الْجُوعَ فَنَاوَلْتِنِی جِلْدَ كَبْشٍ مَا أَنَا صَانِعٌ بِهِ مَعَ مَا أَجِدُ مِنَ السَّغَبِ
قَالَ فَعَمَدَتْ (سلام الله علیها) لَمَّا سَمِعَتْ هَذَا مِنْ قَوْلِهِ إِلَى عِقْدٍ كَانَ فِی عُنُقِهَا
أَهْدَتْهُ لَهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ عَمِّهَا حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
فَقَطَعَتْهُ مِنْ عُنُقِهَا وَ نَبَذَتْهُ إِلَى الْأَعْرَابِیِّ
فَقَالَتْ خُذْهُ وَ بِعْهُ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ یُعَوِّضَكَ بِهِ مَا هُوَ خَیْرٌ مِنْهُ
فَأَخَذَ الْأَعْرَابِیُّ الْعِقْدَ وَ انْطَلَقَ إِلَى مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ وَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) جَالِسٌ فِی أَصْحَابِهِ
فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطَتْنِی فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ هَذَا الْعِقْدَ
وَ قَالَتْ بِعْهُ فَعَسَى أَنْ یَصْنَعَ لَكَ
قَالَ فَبَكَى النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) وَ قَالَ لَا كَیْفَ یَصْنَعُ اللَّهُ لَكَ
وَ قَدْ أَعْطَتْكَ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَیِّدَةُ بَنَاتِ آدَمَ
فَقَامَ عَمَّارُ بْنُ یَاسِرٍ (رَحِمَهُ اللَّهُ)
فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ تَأْذَنُ لِی بِشِرَاءِ هَذَا الْعِقْدِ قَالَ (صلی الله علیه و آله) اشْتَرِهِ یَا عَمَّارُ
فَلَوِ اشْتَرَكَ فِیهِ الثَّقَلَانِ مَا عَذَّبَهُمُ اللَّهُ بِالنَّارِ
فَقَالَ عَمَّارٌ بِكَمْ هَذَا الْعِقْدُ یَا أَعْرَابِیُّ؟
قَالَ بِشُبْعَةٍ مِنَ الْخُبْزِ وَ اللَّحْمِ وَ بُرْدَةٍ یَمَانِیَّةٍ أَسْتُرُ بِهَا عَوْرَتِی وَ أُصَلِّی فِیهَا لِرَبِّی وَ دِینَارٍ یُبْلِغُنِی إِلَى أَهْلِی
وَ كَانَ عَمَّارٌ قَدْ بَاعَ سَهْمَهُ الَّذِی نَقَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ خَیْبَرَ وَ لَمْ یَبْقَ مِنْهُ شَیْئاً
فَقَالَ لَكَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ مِائَتَا دِرْهَمٍ هَجَرِیَّةٌ وَ بُرْدَةٌ یَمَانِیَّةٌ وَ رَاحِلَتِی تُبْلِغُكَ إِلَى أَهْلِكَ وَ شُبْعَةٌ مِنْ خُبْزِ الْبُرِّ وَ اللَّحْمِ
فَقَالَ الْأَعْرَابِیُّ مَا أَسْخَاكَ بِالْمَالِ
وَ انْطَلَقَ بِهِ عَمَّارٌ فَوَفَّاهُ مَا ضَمِنَ لَهُ
وَ عَادَ الْأَعْرَابِیُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ أَ شَبِعْتَ وَ اكْتَسَیْتَ؟
قَالَ الْأَعْرَابِیُّ نَعَمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ اسْتَغْنَیْتُ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی
قَالَ (صلی الله علیه و آله) فَاجْزِ فَاطِمَةَ بِصَنِیعِهَا
فَقَالَ الْأَعْرَابِیُّ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِلَهٌ مَا اسْتَحْدَثْنَاكَ وَ لَا إِلَهَ لَنَا نَعْبُدُهُ سِوَاكَ وَ أَنْتَ رَازِقُنَا عَلَى كُلِّ الْجِهَاتِ
اللَّهُمَّ أَعْطِ فَاطِمَةَ (سلام الله علیها) مَا لَا عَیْنٌ رَأَتْ وَ لَا أُذُنٌ سَمِعَتْ
فَأَمَّنَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) عَلَى دُعَائِهِ وَ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ
فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى فَاطِمَةَ فِی الدُّنْیَا ذَلِكَ
أَنَا أَبُوهَا وَ مَا أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِینَ مِثْلِی
وَ عَلِیٌّ بَعْلُهَا
وَ لَوْ لَا عَلِیٌّ مَا كَانَ لِفَاطِمَةَ كُفْوٌ أَبَداً
وَ أَعْطَاهَا الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ وَ مَا لِلْعَالَمِینَ مِثْلُهُمَا سَیِّدَا شَبَابِ أَسْبَاطِ الْأَنْبِیَاءِ وَ سَیِّدَا أَهْلِ الْجَنَّةِ
وَ كَانَ بِإِزَائِهِ الْمِقْدَادُ وَ ابْنُ عُمَرَ وَ عَمَّارٌ وَ سَلْمَانُ (رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا)
فَقَالَ وَ أَزِیدُكُمْ؟
فَقَالُوا نَعَمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ
قَالَ (صلی الله علیه و آله) أَتَانِی الرُّوحُ الْأَمِینُ یَعْنِی جَبْرَئِیلَ (علیه السلام)
وَ قَالَ إِنَّهَا إِذَا هِیَ قُبِضَتْ وَ دُفِنَتْ یَسْأَلُهَا الْمَلَكَانِ فِی قَبْرِهَا مَنْ رَبُّكِ؟ فَتَقُولُ اللَّهُ رَبِّی
فَیَقُولَانِ مَنْ نَبِیُّكِ؟ فَتَقُولُ أَبِی
فَیَقُولَانِ فَمَنْ وَلِیُّكِ؟ فَتَقُولُ هَذَا الْقَائِمُ عَلَى شَفِیرِ قَبْرِی عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ
أَلَا وَ أَزِیدُكُمْ مِنْ فَضْلِهَا؟
إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَكَّلَ بِهَا رَعِیلًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ یَحْفَظُونَهَا مِنْ بَیْنِ یَدَیْهَا وَ مِنْ خَلْفِهَا وَ عَنْ یَمِینِهَا وَ عَنْ شِمَالِهَا وَ هُمْ مَعَهَا فِی حَیَاتِهَا وَ عِنْدَ قَبْرِهَا بَعْدَ مَوْتِهَا
یُكْثِرُونَ الصَّلَاةَ عَلَیْهَا وَ عَلَى أَبِیهَا وَ بَعْلِهَا وَ بَنِیهَا
فَمَنْ زَارَنِی بَعْدَ وَفَاتِی فَكَأَنَّمَا زَارَنِی فِی حَیَاتِی
وَ مَنْ زَارَ فَاطِمَةَ فَكَأَنَّمَا زَارَنِی
وَ مَنْ زَارَ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ فَكَأَنَّمَا زَارَ فَاطِمَةَ
وَ مَنْ زَارَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ فَكَأَنَّمَا زَارَ عَلِیّاً
وَ مَنْ زَارَ ذُرِّیَّتَهُمَا فَكَأَنَّمَا زَارَهُمَا
فَعَمَدَ عَمَّارٌ إِلَى الْعِقْدِ وَ طَیَّبَهُ بِالْمِسْكِ وَ لَفَّهُ فِی بُرْدَةٍ یَمَانِیَّةٍ
وَ كَانَ لَهُ عَبْدٌ اسْمُهُ سَهْمٌ ابْتَاعَهُ مِنْ ذَلِكَ السَّهْمِ الَّذِی أَصَابَهُ بِخَیْبَرَ
فَدَفَعَ الْعِقْدَ إِلَى الْمَمْلُوكِ وَ قَالَ لَهُ خُذْ هَذَا الْعِقْدَ فَادْفَعْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ أَنْتَ لَهُ
فَأَخَذَ الْعِقْدَ فَأَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ أَخْبَرَهُ بِقَوْلِ عَمَّارٍ رَحِمَهُ اللَّهُ
فَقَالَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) انْطَلِقْ إِلَى فَاطِمَةَ (سلام الله علیها) فَادْفَعْ إِلَیْهَا الْعِقْدَ وَ أَنْتَ لَهَا
فَجَاءَ الْمَمْلُوكُ بِالْعِقْدِ وَ أَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ فَأَخَذَتْ فَاطِمَةُ (سلام الله علیها) الْعِقْدَ وَ أَعْتَقَتِ الْمَمْلُوكَ
فَضَحِكَ الْغُلَامُ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ (سلام الله علیها) مَا یُضْحِكُكَ یَا غُلَامُ؟
فَقَالَ أَضْحَكَنِی عِظَمُ بَرَكَةِ هَذَا الْعِقْدِ أَشْبَعَ جَائِعاً وَ كَسَا عُرْیَاناً وَ أَغْنَى فَقِیراً وَ أَعْتَقَ عَبْداً وَ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ.(1)
______________________________________
1. بشارة المصطفى لشیعة المرتضى (ط - القدیمة) صفحه 137می توانید دیدگاه خود را بنویسید
Foot Complaints 1396/05/17 19:39
Wow that was odd. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn't show up.
Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyway, just wanted to say excellent blog!
Foot Problems 1396/05/13 19:13
Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar
one and i was just curious if you get a lot of spam remarks?

If so how do you protect against it, any plugin or anything you can recommend?
I get so much lately it's driving me insane so any assistance is very much appreciated.
What causes burning pain in Achilles tendon? 1396/05/10 07:17
I needed to thank you for this fantastic read!! I absolutely loved
every little bit of it. I have got you saved as a favorite
to check out new things you post…
manicure 1396/01/22 07:23
I know this site presents quality based articles and additional
material, is there any other web site which presents these stuff in quality?
علی یزدانی 1394/12/11 23:52
ترجمه؟؟؟؟
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
موضوعات
صفحات
دیگر موارد
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :

عضویت در کانال تلگرام منبرستان